ท่อทนสารเคมี

เราจำหน่าย-ผลิตท่อทนสารเคมี ( Chemical Resistant Tubing) ทั้งท่อยาง-สายยางทนสารเคมีและ ท่อพลาสติกทนสารเคมี เช่น กรด-ด่างเจือจาง / กรด-ด่างเข้มข้น / Alcohol’s / Ketone / Hydrocarbon , Halogenated /  Halogenated Solvents / Esters , Aryl Phosphate  เป็นต้น

จำหน่ายท่อทนสารเคมี

 

ท่อยางทนสารเคมีท่อพลาสติกทนสารเคมี

%d bloggers like this: