ซีลท่อยาง

ท่อยาง หรือ Rubber Tubing นอกจากจะใช้งานเป็นท่อยางสำหรับถ่ายของเหลว อากาศ ก๊าซ ของแข็ง ท่อยางสามารถใช้งานเป็นซีลยางได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เนื่องจากท่อยางมีลักษณะกลวง หรือมีรูข้างในทำให้มีอากาศ เมื่อนำไปใช้งานด้านซีลก็จะทำให้ปิดแน่นมากยิ่งขึ้น  ซึ่งซีลท่อยาง Tuberry™ ของเรานั้นผลิตด้วยสูตรยางพิเศษเฉพาะที่สามารถรับแรง ทนแรงดันอากาศที่อยู่ภายใน เมื่อโดนบีบอัด และไม่เสียสภาพขณะการใช้งานนั้น  Tuberry™ เรามีบริการรับผลิตซีลท่อยางหลากหลาย SIZE การใช้งาน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อซีลท่อยางได้ที่ Tel : 09 2656 8846 / 0 2489 5525  LINE @ptiglobal   Email: ptirubber@hotmail.com / sale@ptiglobalproducts.co.th    https://tuberry.net

%d bloggers like this: