ท่อยางซิลิโคนทนสารเคมีหรือไม่??? ติดตามได้ในคลิปนี้

ท่อยางซิลิโคนเป็นท่อยางที่เฉื่อยต่อปฎิกริยาเคมี ส่งผลให้ท่อยางซิลิโคนสามารถทนต่อกลุ่มสารเคมีกรด-ด่าง ที่มีความเข้มข้นไม่สูงมากนัก รวมทั้งทนต่อน้ำมันพืช น้ำมันสัตว์  Alchohol  น้ำ เบียร์ นม ได้ดี

แต่ในขณะเดียวกัน ท่อยางซิลิโคนยังมีข้อจำกัดการใช้งานกับสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง อาทิเช่น  Acetone , Tolulene  กรดไฮโดรฟลูออริก , กรดซัลฟิวริกเข้มข้น รวมถึงน้ำมัน เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม –

 และหากคุณมีความจำเป็นต้องใช้ท่อสำหรับสารเคมีกลุ่มดังกล่าว Tuberry เราขอแนะนำให้คุณเลือกใช้ท่อเทปล่อน แทน เนื่องจากท่อเทปล่อน หรือ PTFE มีความสามารถในการทนสารเคมีที่เข้มข้นสูง อีกทั้งยังมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้าง -200 to 260oC และมีคุณสมบัติฟู้ดเกรดอีกด้วย

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเตมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่อยางและท่อเทปล่อน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบรนด์ Tuberry 

หากคุณสนใจเกี่ยวกับท่อยางซิลิโคน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบรนด์ Tuberry LINE@ @PTIGLOBAL.

Email info@ptigroups.com

Tel: 022577145 MB : 0982539956 , 0863077319

Tuberry By PTI GLOBAL PRODUCTS COMPANY LIMITED

#ท่อยางซิลิโคน #ท่อยางทนสารเคมี #จำหน่ายท่อยางซิลิโคน

%d bloggers like this: