ขนาด I.D. คืออะไร

I.D.  = Inside Diameter หรือ Inner Diameter ก็คือเส้นผ่านสูนย์กลางภายในของท่อ   ซึ่งเป็นการวัดขนาดความโตในของท่อ มีหน่วยวัดเป็น มิลลิเมตร (mm) หรือ เป็นนิ้ว

i-d-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย Tel: 02-489-5525 /   MB : 09 2656 8846

LINE @ptiglobal

https://tuberry.net