ขนาด O.D. คืออะไร

O.D.  = Outside Diameter หรือ Outer Diameter ก็คือเส้นผ่านสูนย์กลางภายนอกของท่อ  ซึ่งเป็นการวัดขนาดความโตนอกของท่อ มีหน่วยวัดเป็น มิลลิเมตร (mm) หรือ เป็นนิ้ว

O.D. คืออะไร.jpgท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย Tel: 02-489-5525 /098-2898676

LINE @ptiglobal

https://tuberry.net

%d bloggers like this: