OUR PRODUCTS

Tuberry เราผลิตและจำหน่ายท่อยางสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทอาทิเช่น ท่อยางสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร , ท่อยางสำหรับอุตสาหกรรมเครื่อดื่ม , ท่อยางส่งถ่ายก๊าซ , ท่อยางสำหรับอุตสาหกรรมเคมี , ท่อยางทนน้ำมัน , ท่อยางสำหรับอุตสาหกรรมผลิตฟิมล์ , ท่อยางสำหรับเครื่องจักร , ท่อยางสำหรับอุตสาหกรรมAutomotive , ท่อยางสำหรับอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

ท่อยางที่เรามีบริการผลิตมีขนาด I.D 1-65 mm มีบริการผลิตและจำหน่ายท่อยางดังนี้

 • ท่อยางซิลิโคน
 • ท่อยางทนความร้อนสูง +315C
 • ท่อยางทนอุณหภูมิติดลบ
 • ท่อยางฟู้ดเกรด
 • ท่อยางMedical Grade
 • ท่อยางทนสารเคมี
 • ท่อยางทนน้ำมัน
 • ท่อยางทนน้ำร้อน
 • ท่อยางทนไอน้ำ
 • ท่อยางEPDM
 • ท่อยางNBR
 • ท่อยางเสริมแรง
 • ท่อยางทนโอโซน UV

 • ท่อยางหุ้มสายไฟ
 • ท่อยางหุ้มลูกกลิ้ง
 • ซีลปะเก็นท่อยาง
 • ท่อยางทนก๊าซ
 • ท่อยางซิลิโคนทนน้ำมัน
 • ท่อยางNR
 • ท่อยางไวตัน
 • ท่อยางไวตันฟู้ดเกรด
 • ท่อPTFE
 • ท่อPVC
 • ท่อTPV
 • ท่อยางลายผ้า
 • ท่อยางทนการลามไฟ UL 94

Tuberry เราเชี่ยวชาญให้บริการผลิตท่อยางสำหรับอุตสาหกรรมท่านสามารถสั่งผลิตท่อยางได้ที่ Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ @ptiglobal Email: ptig_sale2@hotmail.com / ptirubber@hotmail.com

%d bloggers like this: