1 นิ้วเท่ากับกี่ mm

สายยางซิลิโคน ID 4 x OD 8 mm1 นิ้วเท่ากับกี่ mm

1 นิ้ว = 2.54 cm

1 นิ้ว = 25.4 mm

1 cm = 10 mm

1 นิ้ว = 8 หุน

1 นิ้วมีกี่ mm.jpg

%d bloggers like this: