1 หุน เท่ากับกี่ mm

ท่อยางซิลิโคนวิธีการแปลงหุนเป็นมิลลิเมตร  

 1 หุน = 3.175 mm (  1 หุน = 1/8 นิ้ว )

( 1 นิ้ว = 8 หุน / 1 นิ้ว = 25.4 mm )

เช่น ท่อ 6 หุน  ⇒ 6  X 3.175  = 19.05 mm

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อท่อยางได้ที่ Tel: 0 2489 5525

1 หุนเท่ากับกี่ mm.jpg

 

%d bloggers like this: